Anders Celsius

22.03.2011 11:25

 

Anders Celsius

 

-27. listopadu 1701 v Ovanåker – 25. dubna 1744 Ovanåker.

Anders Celsius byl švédským vědcem, který si při svých výzkumech sestrojil vlastní pomůcku na měření teploty. Nebyl první, ale jeho stupnice se ujala na celém světě - prakticky s výjimkou Ameriky doposud věrné Fahrenheitovi. Celsiův teploměr byla skleněná trubička naplněná rtutí reagující na změnu teploty změnou objemu. Dva pevné body připojené stupnice odvodil Celsius od bodu varu a bodu tání vody.

 

Již samotné příjmení dýchá učeností - Celsius je latinský výraz pro původní rodové jméno Högen, což znamená fara. Malému Andersovi dali jméno po dědečcích - oba dva byli profesory na uppsalské univerzitě. Magnus Celsius byl matematikem, Anders Spole astronomem. Otec Nils Celsius byl také profesorem astronomie. Syn se rozhodl pro otcův obor. Už od dětství vynikal v matematice a profesorem astronomie se stal ve 29 letech.

Francouzský kolega Pierre Loius Moreau de Maupertuis ho v roce 1736 zlákal na slavnou expedici do Torney, nejseverněji položeného místa Švédska. Cíl výpravy - změřit délku jednoho stupně zeměpisné délky v těchto zeměpisných šířkách a porovnat ji s měřeními podobné expedice v Peru. Měření potvrdila, že Země je na pólech zploštěná. Celsius byl jediným astronomem výpravy a účast na ní jej proslavila.

Teploměr Celsius vynalezl díky svým meteorologickým pozorováním. V té době už existovalo několik systémů měření teploty. Celsia je však možno uznat jako prvního, kdo důkladně otestoval vlastnosti dvou pevných bodů své stupnice a definoval mezinárodně uznávanou teplotní škálu na vědeckém základě. Za základ si vybral teplotu vody. Snažil se dokázat, že bod mrazu nezávisí na zeměpisné šířce. Ale zjistil, že naopak bod varu je na tlaku závislý - čím je tlak nižší, tým nižší je teplota, při které voda vře.

[online] https://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/termoche/teploty/celsius.htm [24. 11. 10]

[online] https://cs.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius [24. 11. 10]