Berlínská zeď v bodech

09.11.2010 11:31

 

Berlínská zeď

Státní a stranické orgány NDR se pod tímto dojmem rozhodly provést opatření, která měla důsledkům útěku občanů zabránit.

Dne

O počtu obětí, které při pokusu o překročení zdi přišly o život, se vedly a dodnes vedou spory a zdá se být i v budoucnosti obtížné dojít k jednoznačným závěrům: v análech NDR se tyto incidenty neobjevují. Celé téma je v Berlíně stále kontroverzní.

Pád Berlínské zdi

Až do roku

13. srpna 1961, byla nejznámějším symbolem studené války, rozdělení Berlína, Německa a Evropy.11. srpna 1961 schvaluje Lidová komora NDR moskevská usnesení a 12. srpna 1961 uzavírá ministerská rada NDR usnesení o nasazení ozbrojených sil země na hranicích v Berlíně a o jejich uzavření. Západní informační služby byly o plánech sovětského bloku informovány, byly však překvapeny jejich rychlým převedením do praxe.9. listopadu 1989 se odehrává stejně překvapivě jako její stavba.1997 se konalo více tak zvaných „procesů se střelci na zdi“, jejichž obžalovaní byli zodpovědní za povely ke střelbě na prchající. K obžalovaným patřili i Erich Honecker, Egon Krenz, Willi Stoph a Erich Mielke.

 

, postavená

https://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADnsk%C3%A1_ze%C4%8F> [9.11.2010]

 

Zdroj: URL <