Historie, součastnost (využití), budoucnost u počítačů

28.10.2010 18:17

 

Referát
Historie, součastnost (využití), budoucnost u počítačů
 

Historie

 

Historii dělíme na:
1. generaci (1945 až 1951)
2. generaci (1951 až 1965)
3. generaci (1965 až 1980)
4. generaci  (od roku 1981)
- 1. zařízení byla velmi jednoduchá a založená na mechanických principech
- Roku 1614 objevil John Napier novou matematickou metodu, umožňující realizovat násobení a dělení pomocí sčítání a odčítání s využitím logaritmů
 

- Významní vědci :
Wilhelm Schickard
Blaise Pascal
Gottfried Wilhelm Leibniz
Jean-Baptiste Falcon
Joseph Marie Jacquard
Charles Babbage.
Howard Hathaway Aiken
a DALŠÍ
- V roce 1833 prvním univerzálním turing-kompletním počítačem
-Za počítače nulté generace jsou považovány elektromechanické počítače využívající většinou relé.
- Hybnou silou vývoje nulté generace se stala druhá světová válka, kdy došlo paralelně k velkému pokroku v různých částech světa.
-První, komu se podařilo sestrojit fungující počítací stroj, byl Německý inženýr Konrad Zuse v roce 1938.
-První generace je charakteristická použitím elektronek (tzv. elektronika) a v menší míře též ještě relé (elektromechanika).
-Počítače byly poměrně neefektivní, velmi drahé, měly vysoký příkon, velkou poruchovost a velmi nízkou výpočetní rychlost.
-Zpočátku byl program vytvářen na propojovacích deskách, později byly využity děrné štítky a děrné pásky.
-V té době neexistovaly ani operační systémy ani programovací jazyky ani assemblery.
-Počítač se ovládal ze systémové konzole.
-Jeden tým lidí pracoval jako konstruktéři, operátoři i technici, jejichž úspěchem bylo ukončit výpočet bez poruchy počítače.
-Počítače druhé generace charakterizuje použití tranzistorů (tzv. polovodičová elektronika), které dovolily zlepšit všechny parametry počítačů (zmenšení rozměrů, zvýšení rychlosti a spolehlivosti, snížení energetických nároků).
-Díky počátku obchodu s počítači byla snaha o co nejlepší využití počítače, proto vznikají první dávkové systémy.
-Třetí generace je charakteristická použitím integrovaných obvodů
-Čtvrtá generace je charakteristická mikroprocesory a osobními počítači

 

Součastnost


V soušastnost se používají:
Pro práci
Pro zábavu
Používají se např. na poště, v obchodech, u lékaře, v lékarně, v továrnách...
Doma je spíše používáme jen pro zábavu. Např. na hraní her, na vyhledávání informací... Bez počítače se někteří neobejdou....
 

Budoucnost


Další generace zatím nejsou známy, protože není jisté, jakým směrem se bude vývoj ubírat. Mohly by to být stroje s umělou inteligencí, kvantové počítače nebo něco úplně jiného.
 
‎19.‎10.‎2010
Zdroj: URL https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%C5%AF>  [19.10.2010]

<